zavřít menu
Registrovat
Průvodce pro začátečníky

Saldo obchodní bilance

Pondělí 18. 7. 2016|Autor: admin

Investoři čím dál více používají saldo obchodní bilance jako jeden ze způsobů k určení zdraví ekonomiky USA a jejímu vztahu se zbytkem světa. Nejznámějším položkou v reportu Trade balance je obchodní deficit (trade deficit), který zobrazuje rozdíl mezi exportem a importem. Tento report pokrývá také obchodní bilanci pro služby, jako jsou finanční a informační management, kde jsou USA významným exportérem. V kategorii fyzického zboží jsou největšími komponentami spotřební zboží a energie.

Nejcitovanější v médiích je tzv. current account, který měří čisté obchody s fyzickým zbožím, službami, příjmy z investic a unilaterální transfery. Detailnější rozbor finančních údajů mezi USA a zahraničím jsou dostupné ve čtvrtletních reportech.

Význam pro investory

USA měly obchodní deficit po více než 20 let, díky dlouhodobé ekonomické expanzi. USA importuje více, než exportuje, což samo o sobě není špatná věc. Díky tomu, že americká ekonomika expandovala po dlouhou dobu a ostatní národy s ní nedokázaly držet tempo, tak poptávka po věcech ze zahraničí je větší než poptávka ostatních zemí po produktech USA.

Mezi některými způsobuje obavy dlouhodobý trend, že ze země odchází více peněz, než do ní přiteče.

Obchodní deficit musí být vyvážen stejnou částkou zahraničních investic do amerických aktiv. Například když USA utratí miliardu dolarů na nákup počítačů z Japonska, tak Japonsko bude držet miliardu amerických dolarů nebo jiných dolarových aktiv. V praxi je většina záporného salda kompenzována držením obligací americké vlády cizími zeměmi. Když se sníží úrokové sazby v USA, tak investice začnou být méně atraktivní pro zahraniční investory, což způsobí pokles hodnoty dolaru.

Trade balance vyjádřený jako procento z HDP je důležitým údajem, který dává náhled na to, jak velký význam má zahraniční obchod v souvislosti s celkovou ekonomikou.

Trade Balance Report může hýbat v době svého vydání s trhy, pokud data ukazují výrazné změny proti minulým obdobím. V porovnání s jinými indikátory je tento dost těžce odhadnutelný a občas mohou nastat i nějaká překvapení. Většina investorů chce, aby saldo zůstalo nezměněno nebo aby klesalo, protože je to známka rostoucího exportu a společnostem, které exportují, rostou prodeje.

Silné stránky

  • Měsíční reporty jsou stručné
  • Ukazuje, které země se nejvíce podílejí na zahraničním obchodu a jak se v čase mění
  • Zahraniční obchod reprezentuje kolem 25% celkové ekonomické aktivity USA a je významnou součástí HDP

Slabé stránky

  • Měsíční reporty nejsou dost detailní (jen čtvrtletní jsou detailněji rozepsány)
  • Nemá jasný dlouhodobý efekt na akciový trh
  • Je volatilní díky cenám ropy a sezónnosti

Saldo zahraničního obchodu může dávat cenné vodítka k výkyvům v HDP, které nejsou vysvětleny interní spotřebou a produkcí. Takže tento report napomáhá uzavřít celý kruh v odhadu HDP. Čím více toho investoři vědí o obchodních balancích, tím lepší rozhodnutí budou schopni dělat.

Ukaž všechny kroky

Komentáře (0)

Napsat komentář