zavřít menu
Registrovat

Obchodování binárních opcí pomocí klouzavého průměru

Pátek 4. 11. 2016|Autor: Dominik Sedláček

Klouzavý průměr, neboli moving average, je jeden z nejzákladnějších indikátorů pro obchodování binárních opcí. Dnes se na něj podíváme tento pilíř technické analýzy a ukážeme vám, k čemu slouží, jak si jej jednoduše vypočítat a představíme také základní strategie pro získávání signálů pomocí klouzavého průměru.

Hned na začátek je potřeba si říci, že existuje celá řada klouzavých průměrů (v textu také MA), nicméně všechny plní stejný účel. Mají za úkol odstranit šum a identifikovat případné trendy. Právě díky identifikaci trendů pomáhají klouzavé průměry traderům uskutečnit více úspěšných obchodů. Mnoho úspěšných obchodníků tak má strategie založené právě na těchto průměrech.

Co jsou klouzavé průměry

Velmi jednoduše řečeno klouzavé průměry slouží k předpovídání trendů u časových řad. V našem případě je časová řada dána vývojem ceny jednotlivých podkladových aktiv. V zásadě lze rozlišit hned 4 typy klouzavých průměrů:

  • Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average – SMA)
  • Exponenciální klouzavý průměr (Exponential Moving Average – EMA)
  • Vyhlazený klouzavý průměr (Smoothed Moving Averages – SMMA)
  • Lineárně vážený klouzavý průměr (Linear Weighted Moving Average – LWMA)

Všechny tyto průměry se počítají více méně stejně. Jediným rozdílem je přidání váhy jednotlivým datům. U Jednoduchého průměru mají všechna data stejnou váhu. Exponenciální a vážené klouzavé průměry poté protežují především novější hodnoty. Přidávají jim vyšší důležitost a do vzorce vstupují s vyšší vahou.

My si ovšem ze začátku vystačíme pouze s jednoduchým klouzavým průměrem, který se na finančních trzích využívá nejčastěji. Ten se vypočítá podle vzorce:

klouzavy-prumer-vzorec

  • MA – klouzavý průměr
  • P1 až PN – ceny za jednotlivá období
  • N – počet jednotlivých období

Tedy velmi jednoduše, jestliže máme 5 období, kdy byla cena komodity 5, 3, 2, 7 a 10, průměr bude mít hodnotu 5,4. (27/5). Znalým v matematice jistě neušlo, že se jedná o klasický aritmetický průměr. Jaký je tedy rozdíl mezi aritmetickým a klouzavým průměrem? Klouzavý průměr nezůstává konstantní, ale s přibývajícími obdobími se neustále mění.

MA se nicméně počítá za vždy stejný počet období. Jestliže je parametr těchto období např. 5, vstupuje do vzorce posledních 5 období, jestliže je parametr 10, tak posledních 10 atd.

Klouzavý průměr se zpravidla vyznačuje do svíčkového grafu a může vypadat například následovně.

klouzavy-prumer1

Na co se u klouzavých průměrů zaměřit

Dobrá zpráva je, že i když teď víte, jak se klouzavý průměr počítá, vy sami jej počítat nemusíte. Prakticky všechny analytické platformy jej počítají za vás. Vy si tedy jen musíte vybrat správné podkladové aktivum a vhodnou délku neboli parametr MA. Je také možné vypočítat klouzavý průměr hned z několika cen, např. open, close price, high x low price nebo dokonce mediánu. Zpravidla se nicméně využívají close price binární opce.

Jedním z nejdůležitějších faktorů je nicméně volba správného časového úseku, za který se bude klouzavý průměr počítat. Pokud začínáte obchodovat krátkodobé binární opce, nemá smysl hledat trendy u MA s parametrem 12 posledních měsíců.

Důležité je také nenahlížet na klouzavé průměry jako univerzální nástroj na ke vstupům do obchodu. U některých podkladových aktiv totiž může být velmi komplikované určit silný trend a ceny daného aktiva se prodělávají výkyvy na obě strany. V takovém případě jsou MA prakticky nepoužitelné. Viz. obrázek

klouzavy-prumer3

Jak identifikovat signály pro vstup do obchodu binární opce

Jednou ze základních strategií, jak využít klouzavé průměry pro identifikace vstupů do obchodů, je využít MA jako ukazatel hladiny supportu nebo rezistence. Parametr se v tomto případě dá nastavit tím způsobem, že se ho snažíme najít v takové výši, aby se linie klouzavého průměru dotýkala co nejvíce maxim nebo minim daného aktiva.

klouzavy-prumer2

Na obrázku můžete vidět, že jsme do grafu zakreslili hned 3 klouzavé průměry s parametry:

  • 200 dní (červená line)
  • 50 dní (modrá linie)
  • 10 dní (zelená linie)

Jako nejvhodnější se jeví zvolit MA s parametrem 50, protože jak můžete vidět, dotýká se významných minim a tvoří hladinu supportu.

Poté pak můžeme využít první strategie, kdy signálem bude protnutí grafu podkladového aktiva. Toho si můžete všimnout na pravém konci grafu. Po tomto překřížení by tedy měl být signál, že hodnota aktiva by měla v příštích dnech klesat.

Druhou strategií je vyznačit si do grafu jeden krátkodobý a jeden dlouhodobý klouzavý průměr a do obchodů vstupovat v momentě, kde se protnout. Jestliže například krátkodobý průměr protne dlouhodobý průměr zespodu, mohl by to být signál, že hodnota aktiva poroste. Viz. obrázek

klouzavy-prumer5

Na obrázku můžete vidět až ukázkovou situaci, kdy MA s parametrem 50 dní protne křivku MA s parametrem 200 dní a vytvoří tak signál pro nákup aktiva. Cena pak několik týdnů stoupá, dokud nenarazí na hladinu rezistence vytyčené vrcholy 1 a 2 a opět začíná klesat.

Nevýhody klouzavých průměrů

Jak jsme již zmiňovali v úvodu, klouzavé průměry jsou zdatným pomocníkem při obchodování binárních opcí. Nicméně se jedná pouze o základní ukazatel, které není úplně bez chyby, přičemž jeho největším nedostatkem je, že reaguje na změny na trhu se zpožděním.

klouzavy-prumer4

Jde to vidět na obrázku, kdy se překříží krátkodobý průměr s dlouhodobým. V ten moment je již hodnota podkladového aktiva na svém vrcholu a cena začíná opět klesat. Dobrý trader by tedy neměl vstupovat do obchodu jen na základě signálů získaných z analýzy klouzavých průměrů.

Komentáře (0)

Napsat komentář