zavřít menu
Registrovat
Průvodce pro začátečníky

Návrh obchodního plánu

Úterý 19. 7. 2016|Autor: admin

Obchodní plán je jako mapa. Pomáhá obchodníkům dosáhnout svého cíle. K ilustraci důležitosti obchodního plánu použijeme příklad.

Statistická pravděpodobnost, že obchod skončí ve ztrátě nebo zisku je 50/50. Řekněme, že k zisku $100 musíte investovat $150. Uděláte 200 obchodů, z nichž 100 skončí se ziskem a 100 ve ztrátě. To znamená profit 100 x $100 a ztrátu 100 x $150. Na ziskových obchodech budete v plusu $10 000 a na ztrátových mínus $15 000. Skončíte tedy s čistou ztrátou $5 000. V tomto scénáři potřebujete vydělat na každém obchodě o $25 více, abyste skončili na nule.

Teď víme, že jen na základě samotné statistické pravděpodobnosti při stejném poměru ziskových a ztrátových obchodů budeme ve ztrátě. V našem příkladu jsme zjistili, že potřebujeme mít poměr ziskových obchodů ke ztrátovým v poměru 60/40, abychom byli na nule. To znamená mít o 20 ziskových obchodů více.

Naštěstí pro nás můžeme naklonit šance na svoji stranu díky tržní analýze a opatrnému money managementu. Pokud naše strategie neposkytují výsledek, jaký si představujeme, víme jak je dále upravit. Bez dobře strukturovaného obchodního plánu nebudeme moci efektivně monitorovat náš pokrok. Než bychom si uvědomili naše omyly, tak by mohlo být pozdě opravovat škody na našem rozpočtu.

Při navrhování obchodního plánu byste měli zahrnout tyto prvky:

 • Obchodní systém
 • Jaké aktiva budete obchodovat
 • Jaké grafy budete používat
 • Checklist
 • Pravidla money managementu
 • Pravidla sebediscipliny
 • Obchodní deník

Obchodní systém

Obchodní systém je nejdůležitější pilíř celého obchodního plánu. Obsahuje sadu pravidel, které určují parametry vstupů a výstupů z obchodů. Stanovuje kritéria, které musí obchodník dodržovat ke stanovení správného obchodu. Je dobré si tyto pravidla pamatovat, ale mnohem užitečnější je mít je napsaná před sebou pro případ, že se na ně chcete podívat v průběhu obchodování.

Aktiva k obchodování

Aktiv k obchodování je spousta a je na vás co si k obchodování vyberete. Z počátku je lepší si vybrat jen jedno či dvě a specializovat se na ně.

Grafy

Timeframy grafů které budete používat, závisí na expiračních dobách opcí, které budete obchodovat. Když budete obchodovat hodinové opce, tak byste měli používat grafy v rozmezí 15 minut až 6 hodin. Jinak můžete zjistit, že informace získané z grafů budou nadbytečné.

Checklist

Samotný obchodní plán vypadá jak checklist, ale ten je jen obecný. Je potřeba jej rozvést do detailů, aby měl podmínky jako:

 • Kritéria vstupu do obchodu
 • Riskovanou částku
 • Dobu expirace
 • Kontrola numerických výpočtů
 • Stav mysli – jestli jste připraveni obchodovat

Cílem tohoto cvičení je ujištění se, že máte souhrn instrukcí, které vás povedou, než vstoupíte do obchodu, v průběhu obchodu a po ukončení obchodu.

Pravidla sebediscipliny

Bez ohledu na to, jak dobře máte obchodní plán vypracovaný, tak vám bude k ničemu, pokud nebudete mít dostatek disciplíny se ho držet. Proto byste měli mít nějakou strategii jak sebedisciplinu vyvíjet. Každý obchodník je jiný a motivují ho jiné věci. Proto tento proces personálního vývoje bude u každého odlišný.

Obchodní deník

Obchodní plán by měl obsahovat systém, podle kterého budete zaznamenávat své výsledky. Pravidelné záznamy vám pomohou najít silné a slabé stránky, kterým bude potřeba věnovat více pozornosti.

Ukaž všechny kroky

Komentáře (0)

Napsat komentář