zavřít menu
Registrovat
Průvodce pro začátečníky

Index cen výrobců

Pondělí 18. 7. 2016|Autor: admin

Producer Price Index (PPI), v češtině Index cen výrobců, měří změny v cenách výrobců nebo velkoobchodníků, kteří dále prodávají maloobchodníkům a ti pak s přidanou marží prodávají konečnému zákazníkovi. Je vydáván jednou měsíčně. Nejsou v něm zahrnuty potraviny a energie, kvůli častým změnám jejich ceny.

Protože výrobci jsou na počátku celého řetězce, tak za normálních ekonomických podmínek, kde je zdravá poptávka spotřebitelů a ekonomika roste, může PPI sloužit jako nástroj pro včasné varování před změnami cen maloobchodníků, kteří jsou na jeho konci.

Index PPI zachycuje pouze ceny, které jsou placeny jen v daném měsíci. Mnoho společností, které běžně obchodují s velkými zákazníky, mají dlouhodobé kontraktní ceny, které sice mohou být známy, ale budou zaplaceny až v budoucnu. Index PPI budoucí hodnoty kontraktů nezahrnuje.

Ceny na úrovni spotřebitele zachycuje index CPI (index spotřebitelských cen), který je vydáván několik dní po vydání PPI. PPI používá jeden rok jako základ, ve kterém byl spotřební koš měřen a má hodnotu 100. Pro PPI se jako bazální používá rok 1982.

Změny v indexu PPI jsou prezentovány na procentuální bázi, protože nominální změny mohou být matoucí, kvůli tomu, že základní číslo není rovných 100.

Význam pro investory

Největším přínosem PPI pro obchodníky je jeho schopnost předpovídat index CPI. Teorie je taková, že změny na úrovni velkoobchodníků budou přeneseny na zákazníky, což by měl CPI později potvrdit. Protože CPI je indikátorem inflace, tak investory budou zajímat i čísla PPI. Ze stejného důvodu sledují tento indikátor i národní banky.

Zmíníme dvě nevýhody „koše výrobků“. První je, že PPI používá relativní váhy pro různá odvětví, která nemusí dobře reprezentovat jejich zastoupení v HDP. Zastoupení jsou upravována každých několik let, ale změny bývají jen malé. Zadruhé výpočty PPI zahrnují explicitní „metody kvalitativního upravování“, někdy nazývány hédonické úpravy. Ty počítají se změnami, které nastanou v kvalitě a použitelnosti produktů v čase. Tyto úpravy nemusejí efektivně separovat změny kvality od změn cen tak, jak bylo zamýšleno.

Index PPI je důležitým prvkem v odhadování inflace a měl by mít velký vliv na pohyb trhů.  PPI bude užitečný pro investory, kteří obchodují v pokrytých odvětvích, k analýze potenciálních trendů prodejů a zisků.

Ukaž všechny kroky

Komentáře (0)

Napsat komentář