zavřít menu
Registrovat
Průvodce pro začátečníky

Hrubý domácí produkt

Pondělí 18. 7. 2016|Autor: admin

Hrubý domácí produkt, anglicky Gross Domestic Product (GDP) je jedním z nejdůležitějších makroekonomických ukazatelů. Měří kolik zboží a služeb se vyprodukuje uvnitř hranic jedné země. Nezahrnuje import. Tento údaj je probírán napříč médii a obchodník by neměl mít žádné problémy jej získat. Nebudeme se zabývat tím, jak se počítá, ale spíše si nastíníme jaké má dopady na trh.

Význam HDP na trh

HDP má pro trhy význam z mnoha důvodů. Zaprvé poskytuje obchodníkovi obecný a rychlý přehled o ekonomické situaci dané země. Bez toho, aniž by trader musel procházet různé statistiky, probírat se mořem čísel, aby získal přehled o vývoji ekonomiky, si vystačí se zprávou o HDP a jejími detaily.

Zadruhé poskytuje rychlé srovnání mezi zeměmi z ekonomického hlediska. Zatřetí z ní obchodník zjistí, jestli ekonomika dané země rosta nebo byla v recesi. Celkové zdraví ekonomiky udává výpůjční politiku velkých bank. Vydání HDP na trzích způsobuje paniku nebo euforii a obchodníci toho mohou využívat k dosahování zisku.

Kladné, rostoucí číslo HDP je známkou rostoucí ekonomiky. Pozitivní, ale nižší HDP než předchozí kvartál, značí zpomalování ekonomiky. Negativní číslo HDP po více než dva kvartály je ekonomy považováno za recesi, což je období klesající poptávky, produkce a upadající ekonomické aktivity, což je zdrojem paniky a obav na finančních trzích.

HDP spolu se statistikami inflace jsou dvě nejdůležitější čísla, která centrální banky používají k určování úrokových sazeb. Růst HDP může za určitých podmínek způsobit vysokou inflaci taženou poptávkou a centrální banky se tomu snaží zamezit zvyšováním úrokových sazeb, což vede k zvýšení výpůjčních nákladů, dražším investicím, menšímu růstu a nakonec menší inflaci.

Vliv HDP na úrokové sazby

Naopak období nízké inflace nebo malého růstu HDP může vést banky ke snížení úrokových sazeb, což má za úkol nastartovat ekonomickou aktivitu. Finanční trhy jsou na změny úrokových sazeb citlivé. Obchodníci proto sledují čísla HDP a inflace jako předběžných signálů ke změně politiky centrálních bank.

Nakonec je potřeba zmínit, že fundamentální analýza postavená jen na jednom hlavním čísle může být klamná. HDP může selhávat jako indikátor ekonomického zdraví z mnoha důvodů. Jedním z nich může být nárůst zásob firem, které zvyšují HDP. To může zkreslovat obraz ekonomického zdraví v době ekonomického poklesu. Nárůst zásob může být způsoben nedostatkem poptávky a obchodníci by měli zkontrolovat tuto položku ve zprávě o HDP, než budou dělat svá rozhodnutí.

Ukaž všechny kroky

Komentáře (0)

Napsat komentář