zavřít menu
Registrovat
Průvodce pro začátečníky

Co ovlivňuje cenu cukru

Pondělí 18. 7. 2016|Autor: admin

Rafinovaný cukr, který dnes považujeme za základní surovinu, byl v minulosti nazýván bílým zlatem, protože byl vzácný a drahý. Před příchodem cukrové třtiny se sladilo pouze medem nebo ovocem. Cukrová třtina, která byla prvotním zdrojem cukru, je trvalá rostlina, pěstovaná v tropických a subtropických oblastech. Až později byl objeven další zdroj pro výrobu cukru: cukrová řepa. Dnes se cukr vyrábí ve více než 120 zemích. Cukr vyráběný z těchto dvou zdrojů je tvořen z 99,8% sacharózou, což je disacharid složený z glukózy a fruktózy.

Fakta o produkci

Proces výroby cukru se od 14. století téměř nezměnil. Přírodní cukr uložený v cukrové třtině nebo řepě se odděluje od zbytku rostlinného materiálu. U cukrové třtiny výroba cukru zahrnuje extrahování šťávy, výrobu a krystalizaci hustého sirupu, odstřeďování krystalů na přírodní cukr a rafinace. U cukrové řepy je to jeden kontinuální proces bez fáze s přírodním cukrem.

Cukrová třtina je primárním zdrojem pro výrobu cukru. Pokrývá kolem 78% produkce. Cukrová řepa je na druhém místě. Každý rok se vyprodukuje kolem 160 milionů tun cukru. Největšími producenty jsou Brazílie, Indie, Evropská Unie, Čína a Thajsko. USA jsou v produkci cukru na šestém místě. Brazílie výrobou zdaleka převyšuje ostatní země a obstarává zhruba čtvrtinu celosvětové produkce.

Cukr je mezi komoditami jedinečný tím, že se 70-80% produkce spotřebuje v zemi výroby. To vedlo ke sporům na mezinárodních trzích kvůli dotacím a dumpingovým cenám.

Faktory ovlivňující cenu cukru

Od roku 2011 má cena cukru klesavý trend. Hlavní příčinou je světová nadprodukce. K profitování na ceně cukru je důležité sledovat čísla produkce, protože ta nejvíce ovlivňují její cenu.

Spotřeba

Druhým důvodem klesajících cen cukru jsou předpovědi celosvětové spotřeby cukru. Nárůst produkce cukru dokáže srazit jeho ceny a s klesající spotřebou je tento pokles ještě výraznější. Pokud budou předpovědi spotřeby pozitivní, tak poroste i cena cukru. Nicméně například kvůli zdravotním doporučením se nedá předpokládat výrazný nárůst jeho spotřeby.

Brazílie a Čína

Události v Brazílii a Číně ovlivňují trh s cukrem, protože Brazílie je zdaleka největším producentem této komodity. Čína je v produkci na třetím místě, s druhou největší ekonomikou na světě a největším počtem obyvatel. Obchodníci by měli monitorovat události jako krize a vládní regulace, které budou ceny cukru ovlivňovat. Je dobré se zajímat i o počasí v těchto zemích. Období sucha ovlivní množství cukru na trhu a jeho zásoby.

Inflace

Cukr měl v minulosti významnou korelaci s mírou inflace. Cukr je považován za dobrý nástroj k hedgování proti inflaci. To jej dělá dobrého kandidáta do vyváženého portfolia.

Jak vidíme v obrázku, tak ceny cukru obecně korelují s mírou inflace v USA.  To znamená, že v inflačním prostředí lze očekávat, že cukr bude dávat slušné výsledky v porovnání s jinými zemědělskými komoditami. Je třeba však podotknout, že mezi cukrem a inflací neplatí přímá úměra. Někdy mohou být jejich pohyby protichůdné.

Počasí

Cukr, který je z většiny produkován z cukrové třtiny, která je velmi náchylná na počasí. Vyžaduje klima bez mrazů s dostatečnými srážkami během růstu. Jakákoliv odchylka pravděpodobně postihne třtinové výnosy a ceny půjdou nahoru. Sucha v Brazílii v minulosti ovlivňovala množství její produkce.

Etanol a ropa

V současné době nemá výroba etanolu na ceny cukru příliš velký vliv. Rostoucí cena ropy by mohla zvýšit poptávku po alternativních palivech, kam patří i etanol, což by zvýšilo ceny cukru. Čím více se bude etanol používat, tím větší vliv bude mít cena ropy na cenu cukru.

Zdravotní regulace

Zdravotní regulace jsou největší hrozbou pro světovou spotřebu cukru. Konzumace cukru je spojena s cukrovkou, obezitou a kažením zubů. Vlády po celém světě se snaží s těmito problémy vypořádat. To může vést ke snížení používání cukru a nahrazení alternativními sladidly. Z tohoto důvodu lze očekávat snižování jeho konzumace.

Závěr

Produkce cukru je po celém světě nějak dotována. Ve skutečně tržním prostředí by ceny cukru mohly být ještě nižší, než jsou nyní.

Ukaž všechny kroky

Komentáře (0)

Napsat komentář